A A A

XVII Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli

W Domu Kultury  „Śnieżka” odbyło się XVII Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli. Wolontariusze naszej szkoły; G. Skowron, G. Skirtun, K. Stalec, W. Małozięć, A. Kliś, O. Kuciemba, D. Michałek pod opieką p. A. Jakubowskiej – Cetnar zaangażowali się i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

 

fot. A. J-C.