A A A

Aktywna tablica

Nasza Szkoła przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  – „Aktywna tablica”.

 

Plik do pobrania: „arkusz realizacji zajęć TIK”

 

Załączony plik „arkusz realizacji zajęć TIK” służy do potwierdzania przez nauczycieli zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.