A A A

SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają...

Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...

Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...

Janusz Korczak - pedagog, pisarz

 

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

 

 

 

 

 

Skład Pocztu Sztandarowego:

Nikola Kędzor

Diana Michałek

Karol Cieśla