A A A

Wspomnienia Absolwentów

„Piękne jest to, co w nas zostało.”

 

Drodzy Absolwenci SP nr 9 w Dębicy!

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne naszej szkoły zwraca się do wszystkich Absolwentów, którzy opuścili mury „dziewiątki” na przestrzeni kolejnych lat istnienia placówki. Będziemy niezmiernie wdzięczni za podzielenie się z nami wspomnieniami z okresu, gdy byliście Państwo uczniami naszej szkoły, jak również podanie informacji o tym, jak potoczyła się Wasza dalsza edukacja.

 

Uzyskane informacje z pewnością pomogą nam w podniesieniu jakości pracy szkoły. Mimo upływu lat my wciąż zachowujemy Was we wdzięcznej pamięci.

 

Wszystkim Absolwentom SP 9 w Dębicy życzymy powodzenia!

 

Prosimy o przesyłanie wspomnień na adres: absolwentosp9@gmail.com

 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 9  im. Dębickich Saperów w Dębicy zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej losy absolwentów. Ankieta jest anonimowa, jednak zależy nam na rzetelnej i prawdziwej odpowiedzi. Jej wyniki pozwolą zebrać informacje, które wpłyną na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety na adres: absolwentosp9@gmail.com

lub złożyć w sekretariacie szkoły.