A A A

ZNICZ DLA BOHATERA

Wolontariusze organizują zbiórkę zniczy w kolorze białym i czerwonym, które zostaną w części przekazane i zapalone na grobach Polskich Bohaterów we Lwowie, a także na grobach Żołnierzy AK w Dębicy, walczących o wolność naszego kraju. Znicze można składać do pudełka obok wejścia głównego do szkoły. Akcja trwa do 18-ego października. Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do naszej inicjatywy.