A A A

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zapraszamy uczniów klas V - VIII do zgłaszania swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego. Każda klasa może zgłosić jednego kandydata, który wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, nienaganną postawą wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów co potwierdza minimum bardzo dobra ocena z zachowania. Do 16 września 2019 r. należy zgłosić kandydatów do opiekunów Samorządu Uczniowskiego: p. Anny Borkowskiej, p. Katarzyny Rumin lub p. Agnieszki Wielgus. Wybory odbędą się 27 września 2019 r. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie internetowej. Zapraszamy do udziału w wyborach i podjęcia właściwej decyzji. Wybierzcie osoby, które będą godnie reprezentować naszą społeczność szkolną, a także troszczyć się o wasze dobro.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego