A A A

Szkolna Kampania społeczna pod hasłem

„ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”.

 

Szkolne Koło PCK w obecnym roku szkolnym organizuje Szkolną Kampanię społeczną pod hasłem „ZROZUMIEĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ”. Celem tego przedsięwzięcia jest uwrażliwienie uczniów na drugiego, potrzebującego człowieka. W związku z tym w listopadzie podejmowanych będzie wiele akcji, które mają na celu przybliżyć ten problem. Pierwszą z nich jest konkurs plastyczny  pod nazwą naszej akcji „Zrozumieć niepełnosprawność”, skierowany jest on do wszystkich uczniów szkoły. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na etapie szkolnym oraz ogólnopolskim w trzech kategoriach wiekowych:

Grupa 1: klasy I-III Szkoły Podstawowej

Grupa 2: klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

Grupa 3: klasy VII-VIII Szkoły Podstawowej

 

Celem konkursu jest kształtowanie kreatywnej, pełnej tolerancji postawy wobec niepełnosprawności.

Prace plastyczne powinny być wykonane dowolną techniką malarską lub rysunkową

(olej, akryl, tempera, plakatówka, akwarela, pastel, techniki łączone, batik, tusze,

pisaki, kredki, itp.).

Format prac A4 lub A3.

 

Kryteria oceny prac:

- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie tematu,

- widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dzieci.

- ilość włożonej pracy oraz ogólna estetyka wykonania prac (atrakcyjność wizualna)

 

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do

niniejszego regulaminu. Deklarację i zgodę rodzica/opiekuna prawnego można pobrać

ze strony internetowej naszej szkoły lub fb szkolnego .

Prace należy składać do p. M. Pitak lub B. Rubach do dnia 7 listopada.

Zapraszamy wszystkich do udziału.