A A A

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE Z „RADOŚCIĄ”

21 października 2019r., wolontariusze naszej szkoły bardzo licznie zaangażowali się w spotkanie z dziećmi ze Stowarzyszenia „Radość”. Uczestniczyli; W. Kosiek, K. Stalec, G. Skirtun, G. Skowron, A. Madeja, K. Czarnecka, D. Michałek, O. Osak, M. Bryg, M. Lebryk, P. Wolicki, I. Wąs, N. Maciaszek, W. Małozięć, A. Kliś, Z. Matłok, E. Jajkiewicz  pod opieką p. Agnieszki Jakubowskiej – Cetnar. Było ono okazją do wspomnień o św. Jadwidze, Szkoła Podstawowa nr 10 przygotowała program artystyczny, a s.Wieńczysława rozdawała cukierki. Wolontariusze towarzyszyli osobom niepełnosprawnym w zabawie, a także pomogli przy organizacji spotkania. Nad sprzętem muzycznym czuwali panowie; M. Śmietana, P. Borowiec, W. Brniak. Za miesiąc kolejne spotkanie z „Radością”.

 

fot. A. J-C.