A A A

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

Na początku października wychowankowie świetlicy brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Uczymy i bawimy się razem”. Konkurs zorganizowany był przez Świetlicę przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy. Jego celem było popularyzowanie idei edukacji integracyjnej oraz kształtowanie postaw prospołecznych: tolerancji, empatii, wzajemnej pomocy i życzliwości.

Uczestnikami konkursu byli następujący wychowankowie naszej świetlicy:

Ewa Piechocka kl. 3e, Laura Kobos kl. 3a – opiekun: p. Zofia Firmanty

Amelia Armatys kl. 3c, Kornelia Wojciechowska kl. 3c, Antoni Lech kl. 3c  – opiekun: p. Dorota Krawczyk

Karolina Kędzior kl. 3d – opiekun: p. Beata Kozioł

Zofia Smykla kl. 3d – opiekun: p. Aleksandra Pankowska

 

Wszystkim życzymy powodzenia.

 

D. Krawczyk 

Fot. A. Pankowska