A A A

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII „PRACA MOICH MARZEŃ”

Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika zaprasza uczniów kl. VII i kl. VIII szkół podstawowych powiatu dębickiego do udziału w konkursie „Praca moich marzeń”.  Prace konkursowe powinny przedstawiać wyobrażenia uczniów o wymarzonym zawodzie  i pracy, którą chcieliby w przyszłości wykonywać.

1. Przedmiotem oceny będą do wyboru ;

a) praca plastyczna w formacie A3 wykonana przy użyciu ciekawych technik

b) praca literacka w dowolnej formie ( esej, rozprawka, opowiadanie, list) obejmująca  jedną stronę maszynopisu (czcionka 12) w dwóch wersjach: wydruk z komputera   i wersja elektroniczna przesłana na adres: szok_zs4.debica@poczta.onet.pl

c) praca fotograficzna w jednej z form: fotografia artystyczna, kolaż fotografii    z zastosowaniem różnych efektów specjalnych np. trójwymiarowość. Przy ocenie będzie brana pod uwagę kompozycja i zastosowana forma.

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie z dopiskiem „Praca moich marzeń”, zaznaczając kategorię: praca literacka, plastyczna, fotograficzna, do dn.18 października 2019 r. Szczegółowych informacji udziela doradca zawodowy, p. A. Jakubowska – Cetnar.