A A A

Ich wielki dzień...

Oto nadeszła pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka!

W dniu 23 października 2019 roku pierwszoklasiści złożyli ślubowanie! Zostali pełnoprawnymi uczniami PSP nr 9  im. Dębickich Saperów w Dębicy. Rozpoczęli daleką, szkolną podróż w nieznane, aby zdobywać wiedzę, poznawać świat, rozwijać  swoje zainteresowania i pasje… Po zaprezentowaniu krótkiej części artystycznej  radośni, wystrojeni jak marzenie,  złożyli swoje uczniowskie ślubowanie w obecności Dyrekcji Szkoły, rodziców i nauczycieli.  To wielki  i niezapomniany dzień dla pierwszaków… pełen wrażeń i wspomnień! To najpiękniejsze chwile dzieciństwa, które można przeżyć tylko raz! GRATULUJEMY!

 

Wychowawcy klas pierwszych

 

fot. SP9