A A A

14 października 2019 r.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

dzień wolny od zajęć lekcyjnych


6.30-8.00 – zajęcia opieki świetlicowej dla dzieci, które takiej opieki potrzebują.

8.00-10.30 – zajęcia zorganizowane wg następującego porządku:


Klasy 0-III

8.15 -9.00 udział w uroczystej akademii

9.15-10.30 zajęcia z wychowawcą w wyznaczonych salach

10.30-16.30 zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla dzieci, które takiej opieki potrzebują


Klasy IV –VIII

8.00-9.05 – zajęcia z wychowawcą w wyznaczonych salach

9.15- 10.30 udział w uroczystej akademii

10.30-16.30 zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla dzieci, które takiej opieki potrzebują


Uwagi:

W tym dniu nie będą wydawane obiady.

Uczniów obowiązuje strój odświętny.

Przypominamy o kulturalnym zachowaniu podczas akademii.